ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

ติดตั้งแอพพลิเคชั่นก่อน

***********